Mykotoxiny

Mykotoxiny vyvázané s pomocí MYEX


MYEX je sofistikovaný produkt, včetně absorpčních a účinných látek, které jsou nakombinované s cílem zamezit, nebo napravit negativní účinky mykotoxinů. Vzhledem ke svému složení je MYEX aktivní na čtyřech různých úrovních:

  • Zvýšení absorpce toxinů in vivo na své maximum:

NUTRIMIN: speciální clinoptilolit, který má extrémně vysoký detoxikační potenciál vzhledem ke své molekulární struktuře. Nutrimin je nejen schopen absorbovat mykotoxiny a jejich deriváty, ale také amoniak a další látky škodící játrům.

KŘEMIČITAN HLINITÝ: díky velké absorpční kapacitě a reakčnímu spektru je křemičitan hlinitý nevyhnutelnou součástí přípravku MYEX.

EXTRAKTY KVASINEK: části kvasinek mají určité specifické absorpční vlastnosti působící na celý komplex mykotoxinů.

  • Stimulace detoxikačních procesů v játrech:

EXTRAKTY KVASINEK: kromě své vynikající vlastnosti jako komplexotvorného činidla, extrakty kvasinek působí jako výstražné látky na detoxikační systém zvířete. Díky tomuto výstražnému účinku, se značně zvyšuje množství detoxikačních enzymů v endoplazmatickém retikulu jater.

  • Podpora vlastních ochranných systemů zvířat (ochrana jater):


VITAMÍN E and α-TOKOFEROLY: během detoxikačního procesu je část mykotoxinů rozdělena na části, jež mohou vytvářet volné radikály. Dotací dostatečného množství vitamínu E a α-tokoferolu, jsou tyto volné radikály eliminovány, a tím se usnadní fungování jater. 

  • Zlepšení imunity zvířat:

EXTRAKTY KVASINEK a VITAMÍN E: přes všechny výše uvedené bariéry, může část mykotoxinů tyto ochranné bariéry překonat ve formě biomolekul. Tyto pak následně oslabují imunitní systém. Extrakty kvasinek a vitamín E slouží jako prevence těchto negativních dopadů tím, že stimulují imunitní reakci klíčových orgánů.

Soubory ke stažení: