Aktuality - novinky

Dairy Protect na farmě rodiny Nosbischových - pomocník k úspěchu 

Lepší výkonnostní úroveň, vyšší věkový průměr krav, vyšší celoživotní užitkovost a nižší míra brakace.

Reprodukce krav je velmi složité téma a je třeba jej zkoumat ze všech úhlů.